JPG

ORGAN TUMBUHAN DAN HEWAN YANG PERLU DIKETAHUI

Dalam ilmu hayat, organ adalah lapisan yang menjalankan fungsi yang sama. Kehidupan hewan dan tumbuhan bersumber pada beberapa organ yang berkolaborasi sama dalam wujud sistem organ tubuh. PENGERTIAN Secara bahasa, stroma dan parenkim ialah lapisan yang dapat membangun organ. Lapisan Parenkim adalah lapisan yang khas dalam organ tubuh yang dapat membangun pola pokok organ, serta …

ORGAN TUMBUHAN DAN HEWAN YANG PERLU DIKETAHUI Selengkapnya »